NIEZAWODNOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ, WSPARCIE TECHNICZNE

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY- ZASTOSOWANIE

Woda jako substancja użytkowa ma wiele zastosowań. Pijemy ją, używamy do wytwarzania elektryczności, nawadniania pól uprawnych, w skrócie bez wody nie ma życia. Szczególna uwagą obdarzamy wodę pitną, którą na co dzień dostarcza nam szeroko rozbudowana instalacja. Długa droga jaką pokonuje woda zanim trafi do użytkownika stwarza ryzyko jej zanieczyszczenia. Urządzenie mechaniczne, które chroni przed zanieczyszczeniem sieci wodociągowej, to zawór antyskażeniowy. Zagrożenia jakie powstają w sieci wodociągowej to przepływ zwrotny, spowodowany zalewarowaniem zwrotnym lub przepływem zwrotnym ciśnieniowym. Przepływ zwrotny powstaje kiedy woda pitna zmiesza się z innym płynem lub w jakimś punkcie instalacji wystąpić różnica ciśnień zmieniająca normalny kierunek przepływu. · awarie takie jak: pęknięcie rurociągu lub wahaniami ciśnienia wskutek nagłego wzrostu poboru wody (np. na cele przeciwpożarowe); powodują lokalne spadki ciśnienia w sieci wodociągowej. · podczas przepływu zwrotnego ciśnieniowego (ciśnienie wyższe od panującego w instalacji wodociągowej), którego źródło znajduje się poza instalacją wodociągową. W zależności od kategorii płynów, które mają lub mogą mieć kontakt z wodą pitną zależy sposób zabezpieczenia instalacji, czyli odpowiedni dobór zaworu antyskażeniowego.